عملکرد ۶ ماهه بانک ملت منتشر شد

بانک ملت با سرمایه بیش از 26.2 هزار میلیارد تومانی در نیمه نخست سال ، سود هر سهم را از 118 به 449 ریال افزایش داد. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را برای بانک ها در مقطع 31 شهریور تغییر نداده و با توجه به افزایش نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون، سود پایان سال به مراتب بالاتر از سود شش ماهه اول خواهد بود.ثبت این عملکرد عمدتاً مربوط به افزایش 69 درصدی درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی به میزان 43 هزار میلیارد تومان، رشد 293 درصدی درآمد ناشی از سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری بالغ بر 4.8 هزار میلیارد تومان و جهش 117 درصدی خالص درآمد کارمزد بالغ بر 3.7 هزار میلیارد تومان است.همچنین بانک ملت رکوردی جدید در صنعت بانکداری ثبت کرد به نحوی که دارایی ها را به بیش از دوازده میلیون میلیارد ریال برساند. از دیگر موفقیت های این بانک می توان به بهبود نسبت های مالی در شهریور ماه از جمله افزایش 157 درصدی بازده حقوق صاحبان سهام با 157 درصد و رسیدن آن از 6.5 به 16.72 درصد اشاره کرد.

اسکرول به بالا