عوارض صادرات کنسانتره روی حذف شد

شرکت معدنی باما با انتشار بخشنامه جدید وزارت صنعت از حذف عوارض صادرات کنسانتره روی از 24 اردیبهشت خبر داد .براین اساس، “کاما” اعلام کرد: باتوجه به اصلاحیه جدول عوارض با تغییر قیمت های صادراتی، عوارض صادرات کنسانتره روی طبق بخشنامه جدید وزارت صنعت از 24 اردیبهشت حذف شد.بنابراین گزارش، عوارض صادرات کنسانتره روی طبق بخشنامه جدید وزارت صنعت از 24 اردیبهشت برای شرکت های حاضر در این گروه حذف می شود.

اسکرول به بالا