قرارداد جدید آتی نقره از چهارشنبه در بورس کالا راه اندازی خواهد شد

مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالا، موضوع راه اندازی قرارداد آتی نقره برای تحویل در شهریور را به کلیه فعالان معاملات قراردادهای مشتقه ابلاغ کرد. قرارداد آتی نقره برای تحویل در شهریور از چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت راه اندازی و تا ۲۸ شهریور قابل معامله خواهد بود. قراردادهای آتی در اولین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد. قیمت پایه قرارداد آتی همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرایند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

اسکرول به بالا