قیمت شکر تنظیم بازار و قند شکسته بسته بندی: ۲۱ و ۳۴ هزار تومان

فهرست قیمت‌های بروز قند و شکر براساس نرخ اتحادیه و بازار آزاد تهیه شد که هر کیلو شکر تنظیم بازار و قند شکسته با بسته بندی ۹۰۰ گرمی، ۲۱ و ۳۴ هزار تومان به فروش می رسد.

اسکرول به بالا