قیمت پایه جدید محصولات پتروشیمی با کاهش به دلار 264467 ریالی
قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با کاهش 516 ریالی به دلار 264467 ریالی اعلام شد.

 

 قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای معامله در بورس کالا از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به نرخ دلار 264467 ریالی اعلام شد.بر این اساس،  هفته قبل قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بر اساس نرخ دلار 264983 ریالی اعلام شده بود که حاکی از افت 0.19 درصد نسبت به  هفته قبل می باشد.

اسکرول به بالا