قیمت پایه محصولات پتروشیمی بدون تغییر۲۸۳۷۱۷.۵ ریالی ماند
اسکرول به بالا