قیمت پایه محصولات پتروشیمی بدون تغییر به دلار ۲۷۳۰۳۶.۵ ریالی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی پس از مدت ها بدون تغییر به دلار ۲۷۳۰۳۶.۵ ریالی اعلام شد.هفته قبل هم قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بر اساس نرخ دلار ۲۷۳۰۳۶.۵ ریالی اعلام شده بود.

اسکرول به بالا