مالیات بر سود سپرده‌ حقوقی در بانک‌ها حذف خواهد شد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی در بانک‌ها با کمک مجلس از بودجه سال ۱۴۰۱ حذف می‌شود. وی افزود: کل تأمین ارز برای واردات نیز در بازه زمانی یاد شده معادل 38.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22 درصد رشد داشت. همچنین 1.5 میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 40 درصد رشد معاملات اسکناس بود. بنابراین از نظر عرضه وضعیت مطلوبی وجود دارد و مشکلی خاصی در زمینه عرضه ارز وجود ندارد.

اسکرول به بالا