مالیات فروش سهام ۸۰ درصد کاهش می یابد

رئیس جمهور ضمن موافقت با کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام بر تسریع واریز ۱۱ هزار میلیارد تومانی مالیات معاملات و تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تاکید کرد.رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه تکلیف کرد هرچه زودتر منابع حاصل از مالیات معاملات اوراق بهادار که در بودجه سال جاری نیز معین شده بود معادل ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت واریز شود.از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس سازمان بورس که مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفت، عمل به مابقی تعهدات ۵۱۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی نسبت به بازار سرمایه بود که با احتساب واریزی‌های گذشته، حداقل ۶ هزار میلیارد تومان دیگر باید توسط صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

اسکرول به بالا