محصولات فلزی، نفتی و معدنی مشمول مالیات و عوارض صادراتی شد

طبق مصوبه هیئت وزیران،درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط ، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می شود.

اسکرول به بالا