محصولات نفتی و پتروشیمی خام و نیمه خام معاف از مالیات صادرات شدند

هیأت وزیران فهرست مواد و محصولات معدنی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول معافیت مالیات بر درآمد حاصل از صادرات را تعیین کرد. به‌منظور کاهش انگیزه صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین و به‌تبع آن فراهم شدن زمینه تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی از طریق حمایت از صنایع پایین‌دستی و نیز درآمدهای مالیاتی دولت در راستای افزایش پایداری منابع مالی دولت، مقرر شده درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پُلی اتیلن بصورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط، مشمول مالیات و عوارض صادراتی شده و فهرست مواد خام و نیمه‌خام علاوه بر موارد مذکور و موارد مندرج در مصوبه سال گذشته دولت، توسط هیأت وزیران تعیین و به تصویب برسد.

اسکرول به بالا