مخالفت دولت با افزایش نرخ گاز، خوراک پتروشیمی و مسکن

سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت بنزین نداشته و ندارد. مجلس پیشنهاداتی برای افزایش قیمت گاز، سوخت پتروشیمی و مسکن داده که دولت این افزایش قیمت را نپذیرفته است. زیرا در بورس و معیشت خانواده ها اثر منفی می گذاشت.

اسکرول به بالا