مراحل ثبت‌نام برای دریافت سهام ۱.۵ میلیون تومانی متولدین ۱۴۰۱ اعلام شد

طبق ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است برای هر فرزند متولد سال ۱۴۰۰، مبلغ یک میلیون تومان تا سقف سالانه هزار میلیارد تومان صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. این رقم سال ۱۴۰۱ برای هر فرزند متولد شده ۱.۵ میلیون تومان تعیین شد. برای سال‌های بعد نیز به مدت ۷ سال در قانون بودجه باید ارقام تعیین و تامین اعتبار شود.سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابجایی بین واحدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ماده اقدام کند. خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است.از امروز 5 اردیبهشت ماه ثبت‌نام برای نوزادان سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. مراحل ثبت‌نام والدین متولدین ۱۴۰۱ به ترتیب شامل ورود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir، ورود از طریق شماره همراه والدین فرزند و دریافت کد یکبار مصرف، مشاهده بخش داشبورد و ورود به قسمت طرح تشویق فرزندآوری، مشاهده اطلاعات فرزندان متولد ۱۴۰۱، انتخاب نام فرزند و درج تاریخ تولد، ارسال اطلاعات و نمایش اطلاعات فرزند، انتخاب بانک عامل و سه مورد از صندوق‌های سهام، مشاهده پیام ثبت موفق و انتظار برای تأیید است.

اسکرول به بالا