معامله در بورس مشمول حساب‌های تجاری نیست

رئیس بانک مرکزی از آغاز استفاده پیش آزمایشی رمز ریال در دو بانک با تولید و توزیع یک میلیارد تومان خبر داد و گفت: معامله در بورس مشمول حساب‌های تجاری نیست. وی با بیان اینکه از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های تجاری می‌شوند، افزود: ۱۰۰ تراکنش واریزی با ۳۵ میلیون تومان صرفا یک نشانه برای شناسایی حساب‌های تجاری است.آقای صالح آبادی ادامه داد: صندوق‌های خانگی هم تجاری نیست، کار تجاری به معنی کاسبی و معاملات زیاد مالی است. اگر کسی می‌داند حساب‌ وی، تجاری محسوب می‌شود و به سازمان مالیاتی اعلام کند از مزایا و مشوق‌ها بهره‌مند می‌شود.

اسکرول به بالا