ممنوعیت صادرات انواع کاغذ شرکت های بورسی و غیربورسی لغو شد

شرکت های بورسی و غیربورسی بنا به دستور وزارت صنعت و ابلاغ گمرک، مشمول خروج از ممنوعیت صادرات انواع کاغذ بسته بندی شدند.

اسکرول به بالا