نحوه اعمال محدوده نوسان قیمت مجاز در معاملات سکه تغییر کرد

مدیریت بازارهای مالی بورس کالا، موضوع تغییر نحوه محاسبه محدوده نوسان قیمت مجاز در نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلا را به کلیه کارگزاران و فعالان بازار سرمایه ابلاغ کرد.پیرو اطلاعیه ۱۷ آذر سال ۹۹ از دیروز یکشنبه آذر محدوده نوسان قیمت مجاز در نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلا، مثبت و منفی ۵ درصد قیمت پایانی روز قبل بصورت میانگین موزون قیمت معاملات نمادهای گواهی سپرده کالایی سکه طلا در روز کاری قبل خواهد بود.اما چنانچه مجموع حجم معاملات کلیه نمادهای مذکور در روز کاری قبل کمتر از ۳ هزار قطعه باشد، قیمت پایانی روز کاری قبل برابر با قیمت پایانی ۲ روز کاری قبل به علاوه اختلاف میانگین موزون قیمت معاملات تمامی نمادها در روز کاری قبل با قیمت پایانی ۲ روز کاری قبل، ضربدر مجموع حجم معاملات نماد های مذکور تقسیم بر ۳۰۰ هزار است.

اسکرول به بالا