نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت

متوسط هفتگی نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به 29 تیر 1401، با 0.17 درصد افزایش به 21.31 درصد رسید. از ابتدای سال جاری نرخ مزبور 0.95 درصد افزایش یافته است.

اسکرول به بالا