نرخ بهره بین بانکی بدون تغییر 23.14 درصد باقی ماند

طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر بدون تغییر در عدد ۲۳.۱۴ درصد باقی ماند.

اسکرول به بالا