نرخ سود بازار بین بانکی بازهم افزایش یافت و به ۲۱.۰۵ درصد رسید

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با رشد جزئی 0.01 درصدی نسبت به آخرین نرخ به 21.05 درصد افزایش یافت. این در حالی است که نرخ سود در بازار بین بانکی از 12 مرداد ماه کاهش یافت و به سطح 20 درصدی بازگشت اما با گذشت بیش از چهار ماه دوباره به سطح 21 درصدی ورود کرد.

اسکرول به بالا