نرخ سود بازار بین بانکی با افت جزئی به ۲۰.۸۸ درصد رسید

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی با افت جزئی 0.01 درصدی نسبت به آخرین نرخ به 20.88 درصد کاهش یافت.بنابراین گزارش این در حالی است که نرخ سود در بازار بین بانکی از نیمه دی ماه کاهش یافت و به سطح 20 درصدی بازگشت اما با گذشت 6 ماه دوباره به سطح 21 درصدی ورود کرد.

اسکرول به بالا