نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش به 23.46 درصد رسید

در هفته منتهی به 16 فروردین ماه امسال نرخ بهره بین بانکی برابر با 23.46 درصد بوده و نسبت به هفته قبل خود در حدود 0.1 واحد درصد افزایش پیدا کرده است. با این وجود حداقل نرخ ریپو همچون دو هفته گذشته در رقم 23 درصد ثابت باقی مانده است.

اسکرول به بالا