نرخ سود بازار بین بانکی بعد از ۱۵ هفته کاهشی شد و به ۲۱.۱۳ درصد رسید
نرخ سود بازار بین بانکی بعد از ۱۵ هفته کاهشی شد و با افت با افت ۰.۱۸ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۱.۱۳ درصد رسید.

 

 طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی برای اولین بار در 15 هفته گذشته با افت 0.18 درصدی نسبت به آخرین نرخ به 21.13 درصد کاهش یافت.

بنابراین گزارش این در حالی است که نرخ سود در بازار بین بانکی از نیمه دی ماه کاهش یافت و به سطح 20 درصدی بازگشت اما با گذشت 6 ماه دوباره از 23 تیر به سطح 21 درصدی ورود کرد.

اسکرول به بالا