• نرخ سود بانکی همچنان در مرز ۲۱درصد

بنابر اعلام بانک مرکزی ، نرخ سود بین بانکی که در هفته‌های گذشته روند صعودی داشته به ۲۰.۹۴درصد رسید. این نرخ بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در ۲۳شهریور به ۲۰.۹۳درصد رسیده بود که در هفته گذشته نیز با افزایش اندک ۰.۰۱واحد درصدی به ۲۰.۹۴درصد رسید. این نرخ پس از صعود به سقف سال جاری خود یعنی ۲۱.۳۱درصد در ۳۰تیرماه، تا ۱۹مرداد مسیر کاهشی در پیش گرفته و به ۲۰.۵۹درصد رسیده بود.

اسکرول به بالا