هزار میلیارد تومان از معوقات بودجه به صندوق بورس واریز شد

دیروز طبق بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بورس، هزار میلیارد تومان از معوقات بودجه‌ای به صندوق تثبیت بازار واریز شد.بند چهارم این بسته مبنی بر واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال جاری به صندوق تثبیت جمعاً به مبلغ حدود 5 هزار میلیارد تومان بود که در این راستا، دیروز رقمی معادل هزار میلیارد تومان از معوقات بودجه‌ای به صندوق تثبیت بازار واریز شد. بدین ترتیب معوقات جهت واریز به صندوق تثبیت به 4 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

اسکرول به بالا