همه شرکتهای بورسی و فرابورسی ملزم به معرفی بازارگردان شدند

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، اصلاحیه الزام شرکتهای بورسی و فرابورسی به معرفی بازارگردان جهت فعالیت بازارگردانی سهام را به مدیران عامل بورس تهران و فرابورس ابلاغ کرد. بر این اساس کلیه ناشران پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس موظفند ظرف مهلت ابلاغی از سوی بورس و فرابورس نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان حسب مورد به بورس تهران و فرابورس اقدام کنند. در غیر این صورت ناشر متخلف محسوب و به ضمانت اجراهای تذکر، اخطار، محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان، محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین، جریمه نقدی، محرومیت از تصدی در هیئت مدیره اشخاص تحت نظارت، سلب صلاحیت، لغو پذیرش، محکوم می شوند.

اسکرول به بالا