واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۰ دو مرحله‌ای است

مشاور رئیس سازمان بورس درباره سود سهام عدالت سال گذشته  اعلام کرد: میزان سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ دو برابر سود سال ۹۹ است. بر این اساس در مرحله اول ۵۰۰ هزار تومان برای هر مشمول تا اواخر پاییز واریز می‌شود.وی افزود: مابقی سود اواخر سال جاری یا اوایل سال بعد واریز می‌شود. زیرا سود شرکت‌هایی که به تازگی مجمع برگزار کردند باید بر اساس جدول زمان‌بندی وصول شود و پس از آن پرداخت سود به مشمولان سهام عدالت صورت خواهد گرفت. به همین دلیل واریز سود سهام عدالت در سال جاری دو مرحله‌ای شده است. سود سهام عدالت سال ۹۹ برای ۴۹.۱ میلیون مشمول سهام عدالت از ۲۱ اسفند سال گذشته آغاز شد و طبق آن سهام عدالتی‌های ۴۵۲ هزار تومانی بالغ بر ۴۸۹ هزار تومان، سهام عدالتی‌های ۴۹۲ هزار تومانی ۵۳۲ هزار تومان، سهام عدالتی‌های ۵۳۲ هزار تومانی ۵۷۵ هزار تومان و سهام عدالتی‌های یک میلیون تومانی یک میلیون و ۸۱ هزار تومان سود دریافت کردند.احتمال می رود سود سال جاری سهام عدالتی‌های ۴۵۲ هزار تومانی بالغ بر ۹۷۸ تومان، سهام عدالتی‌های ۴۹۲ هزار تومانی حدود یک میلیون و ۶۴ هزار تومان، سهام عدالتی‌های ۵۳۲ هزار تومانی حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سهام عدالتی‌های یک میلیون تومانی حدود دو میلیون و ۱۶۲ هزار تومان سود دریافت کنند.

اسکرول به بالا