وعده تزریق ۳.۲ هزار میلیارد نقدینگی به بورس از محل مطالبات صندوق توسعه ملی

رئیس صندوق تثبیت بازار سرمایه از تصمیم واریز ۳.۲ هزار میلیارد تومان منابع از محل برخی مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت با پیگیری وزیر اقتصاد خبر داد. صندوق توسعه ملی موظف بود تا پایان سال ۱۴۰۱ رقمی معادل هفت هزار میلیارد تومان را به صندوق تثبیت واریز کند اما از این رقم ۳.۸ هزار میلیارد تومان را پرداخت کرد و ۳.۲ هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.

اسکرول به بالا