پس از نرخ بهره بین بانکی، حداقل نرخ توافق بازخرید هم افزایش یافت

بانک مرکزی با در نظر گرفتن پیش بینی های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، این هفته هم موضع عملیاتی خود را درباره توافق بازخرید اعلام کرد و در همین راستا نسبت به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 68,5 همت اقدام کرد. حداقل نرخ توافق بازخرید با 0.41درصد رشد از 20.3 به  درصد20.71 رسید.این دومین هفته متوالی است که بانک مرکزی حداقل نرخ توافق بازخرید را افزایش می دهد. این نرخ در میانه مرداد ماه 20 درصد بود.

اسکرول به بالا