چهاردهمین عرضه اولیه با روش ترکیبی در دو مرحله امروز انجام می شود

طبق اعلام قبلی، امروز 10 درصد از سهام صنایع فروآلیاژ ایران عرضه اولیه و طی آن 110 میلیون سهم در دو مرحله با قیمت ارزش گذاری 39688 ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس در زمان سفارش گیری واگذار می شود.در مرحله اول 5 درصد با حداکثر سهمیه 2 میلیون و 750 هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج و در مرحله دوم، 5 درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه 110 سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد.

اسکرول به بالا