گزارش بانک مرکزی از رشد۳.۷ درصدی اقتصاد در ۹ ماه سال جاری

بانک مرکزی جزئیات گزارش رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری را منتشر و اعلام کرد و رشد اقتصاد با و بدون نفت ۳.۷ و ۳.۲ درصد بود. طبق اعلام بانک مرکزی، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۹۵) نشان می دهد در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد ۱۶.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته که حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات معادل ۲۸.۳ درصد است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در نه‌ ماهه سال ۱۴۰۱ با احتساب نفت”و بدون آن به قیمت‌های ثابت سال ۹۵ به ترتیب به ۱.۱۵ و ۱.۰۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۳.۷ و ۳.۲ درصدی همراه بود. تحقق رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌۱۴۰۰ نشان دهنده روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

اسکرول به بالا