گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی در سه ماهه دوم سال

بانک مرکزی اعلام کرد: طبق محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۹۵) در سه ماه دوم سال جاری به ۴۱۵.۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به سه ماه دوم نیمه نخست سال گذشته، ۳.۶درصد رشد داشت. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره ۳.۱ درصد بود.بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب فعالیت‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماه دوم سال ۱۴۰۱ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده تمام گروه‌های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ۰.۸، ۱۰.۴، ۶.۹ و ۲.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

اسکرول به بالا