یازدهمین عرضه اولیه با تخصیص صرف به صندوق ها و سهمیه ۳ میلیون سهمی

امروز با عرضه اولیه ۶ درصد از سهام پخش رازی به صندوق های سرمایه گذاری و سهمیه ۳ میلیون سهمی، یازدهمین شرکت جدید وارد بازار سهام می شود وطی آن 60 میلیون سهم با قیمت مبنای 1668 تومانی، دامنه قیمت 14،345 تا 19،015 ریالی و حداکثر سهمیه 3 میلیون سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط شامل صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس در زمان سفارش گیری واگذار می شود.

اسکرول به بالا