زمان بندی معاملات در چهار بازار فرابورس به روال قبل برمی گردد

فرابورس پیرو مصوبه ۲۱ آبان هیات مدیره و به استناد مفاد تبصره ماده ۳ و ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس، زمانبندی جلسات معاملاتی بازارهای اول، دوم، پایه و شرکت های کوچک و متوسط را از چهارشنبه ۲۵ آبان به شرح جداول روبرو تغییر داد. رویه های سفارش گیری و انجام معاملات بدون تغییر خواهد بود.

اسکرول به بالا